Zachęcamy firmy do sponsoringu jednorazowego lub stałego na zasadzie partnerstwa w działalności Fundacji.
 

Sposób uhonorowania partnerstwa uzgadniamy zawsze indywidualnie.

Kategoria: