Wierzymy głęboko w człowieka, w jego umiejętności osiągania więcej niż mu się wydaje, iż jest w stanie osiągnąć.  Wiemy, że każdy, jeśli tylko zechce i uwierzy w siebie, może wziąć swoje życie we własne ręce, przejąć za nie odpowiedzialność i ukształtować tak, aby się w pełni realizować i na płaszczyźnie indywidualnej, i społecznej.
 
Nigdy nie jest za późno, aby zmienić coś na lepsze, pokonać własną niewiarę, przemóc niechęć, przełamać konformizm. Jak pokazuje życie, człowiek jest w stanie wyjść z każdej, najmroczniejszej a czasami - wydawałoby się - beznadziejnej sytuacji ku światłu.
 
Wiemy jednak, że nie zawsze i nie w każdym momencie życia jest to łatwe a czasem wręcz  wydaje się niemożliwe i potrzeba wsparcia zewnętrznego, które przywróciłoby siłę, chęć do zmian i pracy nad budowaniem/odbudowaniem/kształtowaniem własnego życia. To wsparcie, czy to mentalne, czy finansowe bywa niezbędne. Niestety zwykle trudno  je uzyskać, a czasem jeszcze trudniej po prostu o nie poprosić.
 
Misją Fundacji jest niesienie pomocy i wsparcia jednostkom, w dostrzeżeniu i zrozumieniu własnego potencjału jako ludzi, aby mogli jak najpełniej realizować się zarówno prywatnie - zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami, jak i społecznie - stanowiąc ważne i świadome ogniwa społeczeństwa obywatelskiego.
 
Wierzymy, że każde nasze działanie, które choć trochę pomoże drugiemu człowiekowi stać się lepszym i szczęśliwszym jest krokiem ku zmianie całego świata na lepsze.